ROK 2019
 

- INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH:

 

W roku 2019 STOWARZYSZENIE MAŁORACZKOWIACY ZNAD ROSPUDY otrzymało darowizny pieniężne i rzeczowe w wysokości 78 244,13 zł.

 

Darowizny od osób prawnych nie przekraczały jednorazowo kwoty 15 000,00 zł oraz suma wszystkich otrzymanych darowizn w roku podatkowym od jednego darczyńcy nie przekraczała 35 000,00 zł.

Darowizny przeznaczono na realizację celów statutowych Stowarzyszenia znajdujących się w sferze działalności pożytku publicznego, tj.:
 

  • Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
     

  • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Prosimy o kontakt na adres: maloraczkowiacy@maloraczkowiacy.pl