ROK 2021

- INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH:

W roku 2021 STOWARZYSZENIE MAŁORACZKOWIACY ZNAD ROSPUDY otrzymało darowizny pieniężne i rzeczowe w wysokości 34 692,21 zł.

Darowizny od osób prawnych nie przekraczały jednorazowo kwoty 15 000,00 zł oraz suma wszystkich otrzymanych darowizn w roku podatkowym od jednego darczyńcy nie przekraczała 35 000,00 zł.

Darowizny przeznaczono na realizację celów statutowych Stowarzyszenia znajdujących się w sferze działalności pożytku publicznego, tj.:

  • Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
  • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

- SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 <pobierz plik>

Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2021 <pobierz plik>

 

 

ROK 2020

- INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH:

W roku 2020 STOWARZYSZENIE MAŁORACZKOWIACY ZNAD ROSPUDY otrzymało darowizny pieniężne i rzeczowe w wysokości 87 950,25 zł.

Darowizny od osób prawnych nie przekraczały jednorazowo kwoty 15 000,00 zł oraz suma wszystkich otrzymanych darowizn w roku podatkowym od jednego darczyńcy nie przekraczała 35 000,00 zł.

Darowizny przeznaczono na realizację celów statutowych Stowarzyszenia znajdujących się w sferze działalności pożytku publicznego, tj.:

  • Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
  • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób

- SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 <pobierz plik>

Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2020 <pobierz plik>

 

 

ROK 2019

- INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH:

W roku 2019 STOWARZYSZENIE MAŁORACZKOWIACY ZNAD ROSPUDY otrzymało darowizny pieniężne i rzeczowe w wysokości 78 244,13 zł.

Darowizny od osób prawnych nie przekraczały jednorazowo kwoty 15 000,00 zł oraz suma wszystkich otrzymanych darowizn w roku podatkowym od jednego darczyńcy nie przekraczała 35 000,00 zł.

Darowizny przeznaczono na realizację celów statutowych Stowarzyszenia znajdujących się w sferze działalności pożytku publicznego, tj.:

  • Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
  • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

- SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 <pobierz plik>

Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2019 <pobierz plik>

 

Prosimy o kontakt na adres: maloraczkowiacy@maloraczkowiacy.pl