Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Małoraczkowiacy znad Rospudy

 

 

Administrator:

Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad Rospudy

Małe Raczki 33

16-420 Raczki

Osoba reprezentująca: Anna Paciorko - Gawryłowicz

 

Informacje dla członków i darczyńców stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad Rospudy

2) celem przetwarzania jest realizacja zadań związanych z członkostwem w stowarzyszeniu

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • Urzędy i instytucje państwowe

  • Kontrahenci, dostawcy

 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przynależności lub okres niezbędny do realizacji umów stowarzyszenia a w pozostałych przypadkach do momentu odwołania zgody

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Oświadczam, że zostałem zapoznany z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązującym
w Stowarzyszeniu Małoraczkowiacy znad Rospudy

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu Małoraczkowiacy znad Rospudy zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu przystąpienia i uczestniczenia w realizacji zadań stowarzyszenia. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji, usunięcia.

 

Jednocześnie Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach.

Prosimy o kontakt na adres: maloraczkowiacy@maloraczkowiacy.pl