Prosimy o kontakt na adres: maloraczkowiacy@maloraczkowiacy.pl

 

 

O NAS:

 

Stowarzyszenie Małoraczkowiacy znad Rospudy zostało zawiązane 06.02.2016 r. dla inicjowania i wspierania rozwoju wsi Małe Raczki oraz realizowania inicjatyw społecznych służących dobru mieszkańców wsi, a także zachowania jej walorów krajobrazowych. Pomysłodawcami Stowarzyszenia byli Antoni Paciorko, Wojciech Żukowski oraz Adam Kotarski. Do wstąpienia w nasze szeregi zapraszamy wszystkie osoby chętne do działania i związane przynajmniej emocjonalnie z Małymi Raczkami

 

Cele statutowe:

Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego wsi Małe Raczki oraz zachowanie jej walorów, w tym ochrona środowiska naturalnego, realizowane są poprzez:

  1. inicjowanie, wspieranie i uczestnictwo w działaniach mających na celu rozwój wsi Małe Raczki,
  2. inicjowanie, wspieranie i uczestnictwo w działaniach na rzecz mieszkańców wsi Małe Raczki,
  3. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalno-rozrywkowych,
  4. współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami w tym organizacjami kościelnymi,
  5. współpracę z firmami wspierającymi działania Stowarzyszenia,
  6. udział w postępowaniach administracyjnych w zakresie swoich działań statutowych,
  7. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
  8. działanie na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

 

Członkowie Zarządu:

Prezes Zarządu – Anna Paciorko Gawryłowicz

Wiceprezes Zarządu – Adam Kotarski

Skarbnik – Szymon Borzym

Członek Zarządu – Leszek Bagan

Członek Zarządu – Marcelina Morusiewicz