ŚWIETLICA STANICA WODNA

 

Cel operacji: Operacja ma na celu aktywizację miejscowej ludności, wyrównanie szans w rozwoju kulturalnym i turystycznym mieszkańców wsi poprzez budowę świetlicy – stanicy wodnej nad Rospudą – ogólnodostępnego miejsca spotkań mieszkańców regionu i odwiedzających turystów, a także stworzenie możliwości do poznania, promowania oraz obcowania z pięknym dziedzictwem kulturowym jak i przyrodniczym regionu (związanym przede wszystkim z rzeką Rospudą).

Planowane wyniki operacji: budowa świetlicy-stanicy wodnej w Małych Raczkach nad Rospudą, zatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej.

 

Wartość operacji: 613 380,11 zł

 

Udział EFMR:  249 938,00 zł

 

Prosimy o kontakt na adres: maloraczkowiacy@maloraczkowiacy.pl